yael

דברים שלא נעים לדבר עליהם- חלק א'

יש עניינים בתקופת החיים של הזיקנה המופיעים בשכיחות גבוהה יותר מאשר בתקופות אחרות.
אלו הנושאים שאנשים עושים פרצוף "קרכצען" כשמתחילים לדבר עליהם.
אבל אלו הנושאים המעסיקים אותנו לא מעט בחיי היום יום.
בפרק זה, ה-1 מתוך 2 (כי באמת יש הרבה לשוחח על נושאים אלו),
אנחנו מרימות את הכפפה ומישירות מבט בדיוק לכל הדברים שבמסתרי השיח על זיקנה.

המשך קריאה »

מבין לקוחותיי